concept icon 3

Nazorg op locatie

Na het plaatsen van de implantaten en de bevestiging van de prothese volgt de nazorgfase. In de nazorgfase worden controles en mondhygiëne behandelingen uitgevoerd. DentMerk geeft in samenwerking met BEGO garantie op implantaten, suprastructuur en het honorarium mits de nazorg controles uitgevoerd worden op de aangegeven data. DentMerk verstrekt voor uw patiënten een implantatenpaspoort waarin alle gegevens komen van de producten die in de mond van de patiënt gebruikt zijn. Uw patiënt hoort te weten met welke producten u als professional werkt. Ook is een dergelijk paspoort handig voor het geval uw patiënt in zich in het buitenland onverhoopt moet laten behandelen door een tandheelkundige professional. DentMerk verstrekt voor uw patiënten die behandeld worden met BEGO implantaten een Garantiecertificaat.

Na het plaatsen van de implantaten volgt de nazorgfase. DentMerk werkt nauw samen met een Implantaat Verzorgings Team.

Hierin staat het nazorgprotocol van a t/m z beschreven. Opvolging van de nazorg is noodzakelijk voor iedere patiënt, in het bijzonder voor de implantaat patiënt. DentMerk staat voor kwaliteit en daarom vinden wij het onze plicht om te zorgen dat patiënten een goede voorlichting replica horloges rolex krijgen. DentMerk werkt nauw samen met een Implantaat Verzorgings Team. Dit team bestaat uit een preventie assistent of mondhygiënist en een tandarts. Wij kunnen, indien gewenst, het nazorgteam ook voor u op locatie verzorgen.

Nazorg op locatie, voor uw praktijk of laboratorium goed geregeld?

  • Verstrekken van een implantatenpaspoort
  • Advies nazorgproducten
  • Garantiecertificaat voor uw patiënten
  • Een Implantaat Nazorg Team, iets voor u?
  • Garantie voor succes, wij hebben alle ingrediënten in huis
Meer redenen waarom
klanten kiezen voor DentMerk