ALGEMENE VOORWAARDEN

De Leverings- en Betalingsvoorwaarden evenals de Algemene voorwaarden Dentmerk Recruitment kunt u hier downloaden.

 

Disclaimer

Verantwoording
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan DentMerk Benelux B.V. niet in staan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. DentMerk Benelux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. DentMerk Benelux B.V. kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een mail naar info@dentmerk.nl Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DentMerk Benelux B.V. worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, rolex replica horloges optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).
Linken en verwijzingen naar de pagina’s van www.dentmerk.nl op internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.